Vítejte na stránkách E-day!

Soutěžící

Součástí akce E-day je oficiální bodovací soutěž plastikových modelů (pod záštitou IPMSCZE), soutěž kategorie Hobby (Žáci, Kadeti, Masters – senioři), soutěž věnovaná SIGům (Special Interest Group) a několik dalších soutěží (speciální ceny a Trophy).

Každý soutěžící získává stavebnici zdarma a slevu 20% na stánku Eduard.

Informace k přihlašení do jednotlivých soutěží naleznete na této stránce, nebo Vám budou poskytnuty jedním z uvedených kontaktů.


Mistrovství ČR v plastikovém modelářství

Přihlášky pro soutěžící

Přihlášky do soutěže a do klubových prezentací budou dostupné od 1.8.2016

Přihlášky do soutěže a do Modelářského klubu SMČR reg. č. 199
pouze soutěž přes web: http://eday.kpm04.cz/ do 23.9.2016
pro soutěž a do klubu elektronicky: vlastabart@seznam.cz do 15.9.2016
pro soutěž a do klubu: tel.: +420 731 332 013 do 10.9.2016
Přihlášky do klubových prezentací a SIG, rezervace stolů (přijímá Vlastimil Bárta)
prostřednictvím webu:http://edaysig.kpm04.cz do 15.9.2016
emailem:jiri.broz@eduard.cz do 15.9.2016
telefonicky:+420 724 752 402 do 15.9.2016


Rozhodčí

Jsou delegováni pro bodovací soutěž předsednictvem republikového klubu plastikových modelářů IPMS Cze, SMČR. Dále jsou delegováni hlavní rozhodčí pro hodnocení porovnávacím způsobem. K těmto hlavním rozhodčím budou až v době konání soutěže nominováni další rozhodčí z řad přítomných modelářů. Seznam nominovaných rozhodčích na bodovací soutěž bude zveřejněn na webu SMČR – IPMSCZE.

  • Každý soutěžící odpovídá za správné zařazení modelu do kategorie. V případě špatného zařazení nebude model hodnocen.
  • Každý soutěžící obdrží volnou vstupenku na oba dny proti závazku, že svůj model ponechá na výstavním místě do ukončení akce, čili do neděle 15.00 hod. Předčasný odchod je možný pouze se souhlasem zástupce firmy EDUARD MODEL – ACCESSORIES, spol. s r.o a po složení finanční částky 200 Kč za modeláře. Netýká se soutěže Masters, SMČR
  • Přihlásit model do soutěže Masters na místě je možné pouze v pátek dne 23.9.2016. V sobotu 24. 9. 2016 budou preferovány předem přihlášené modely nebo soutěžní modely zahraničních účastníků.
  • Bodovací soutěže „MASTERS“ junioři a senioři jsou uzavřené pro členy SMČR a pro zahraniční účastníky. Každý občan ČR může podat přihlášku do kteréhokoli klubu SMČR bez ohledu na jeho specializaci. Pro zájemce z celé ČR jsou připraveny přihlášky do Modelářského klubu SMČR reg. č. 199. Přihlášky získáte zde. Po podpisu přihlášky a zaplacení členského příspěvku se přihlášený modelář stává členem klubu a může se účastnit bodovací soutěže, jako řádný člen SMČR.
  • Startovné je volné bez poplatku.
  • Každý soutěžící obdrží volnou vstupenku na oba dny.
  • Soutěžící se zavazuje ponechat model/y na výstavním místě do ukončení akce, čili do neděle 15.00 hod.

Parkování

Parkování motorových vozidel soutěžících je zajištěno přímo u výstavní plochy v suterénu objektu nákupního centra Galerie Butovice, popř. před vlastním objektem.

Soutěžící musí vzít na zřetel, že do suterénu nelze zajet motorovým vozidlem, které je vyšší než 2,3 m, což je stanoveno na dopravním značení před vjezdem do suterénu.

Pořadatel akce zajistí ostrahu a uzamčení suterénu objektu nákupního centra Galerie Butovice v noční době, z toho důvodu bude suterén přístupný pouze v době:

Přístupnost suterénu
dne 23.9.2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
dne 24.9.2016 od 07.00 hod. do 22.00 hod.
dne 25.9.2016 od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Ubytování a stravování

Ubytování zabezpečuje pořadatel E-day pouze pro rozhodčí a realizační tým. Stravování je možné v některé restauraci v objektu nákupního centra Galerie Nové Butovice.


Program soutěže

Pátek 23.9.2016
16:00-19:00 Přejímka modelů
Sobota 24.9.2016
07:00-09:00 Přejímka modelů předem přihlášených a cizinců
09:00 Zahájení a otevření prostoru pro veřejnost
10:00-18:00 Bodování hlavní soutěže
10:00-15:00 Hodnocení porovnávací soutěže
18:00 Uzavření prostoru pro veřejnost
Neděle 25.9.2016
09:00 Otevření výstavního prostoru pro veřejnost, prezentace modelů, označení oceněných modelů
09:00 Vyhlášení výsledků bodovací soutěže
09:30-10:00 Protesty k výsledkům v bodovací soutěži
10:00-11:00 Rozhodování o protestech, zpracování výsledků
13:00-15:00 Vyhlášení výsledků celé soutěže a předání cen
16:00 Uzavření prostorů